Kontaktujte nás: alzbeta@hlaskova.cz

Abychom si rozuměli...

Osobní, partnerský a rodinný re|start

Vyhledávání

Kde hledat:
   

Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková (*1968)

Téměř 30 let práce s dětmi i dospělými bez funkčního rodinného zázemí mne dovedlo ke sledování nových poznatků neurobiologie a ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod. Nabízím pohled opřený o dlouholeté zkušenosti a nadhled. To není možné bez mého celoživotního osobního rozvoje. V rámci svého dalšího vzdělávání hledám osobnosti, které přinášejí novinky v daných oblastech. Absolvovala jsem

 • Fundaments of Neuroscience: Brain (Základy neurovědy - online learning course of Harvard University)
 • Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte, Center of Developing Child, kurz SDG Academy)
 • Rodinná mediace (Kappa Betta Institut)
 • Výcvik lektorů PRIDE (Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů)
 • Základy NLP - neurolingvistického programování (Jiří Martišek, NLP Master Practitioner)
 • Fyzioterapie (Nástavbové studium oboru Rehabilitační pracovník, Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků)
 • Teorie attachmentu, možnosti terapie dětí s raným vývojovým traumatem (Daniel Hughes Ph.D., Arthur Becker-Weidman Ph.D., Petra Winnette Ph.D., Jonathan Baylin Ph.D.),
 • Specifické potřeby dětí, které nevyrůstají se svými rodiči (Dobrá rodina o.p.s. aj.)
 • Dopady závislostí matky na návykových látkách na vývoj dítěte (MUDr. Barbora Fišárková, PhDr. Ilona Preslová)
 • Stáže s tématem pomoci ohroženým rodinám (2011 Londýn, 2019 Slovensko)

Další pracovní zkušenosti:

 • Dobrá rodina: Byla jsem u vzniku organizace, která usiluje o transformaci péče o ohrožené děti. Zde působím jako metodička, konzultantka a lektorka. Podílím se na transformačních procesech v oblasti péče o ohrožené děti v ČR.
 • Lektorská činnost: Jako lektorka jsem připravila řadu seminářů s akreditaci MPSV v oblasti péče o děti a osobnostního i odborného růstu rodičů, pečujících osob i odborníků.
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu: Od roku 2008 jsme spolu s mojí rodinou začali otevírat cestu pěstounské péči na přechodnou dobu, v rámci které jsme postupně poskytli dočasný domov 18 miminkům, o která se rodiče nemohli nebo nechtěli postarat.
 • Domácí vzdělávání: Mám mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí se specifickými potřebami a osobní zkušenost s péčí o osvojené děti.
 • Home Care Praha 8: Mezi roky 1997 až 2000 jsem pracovala jako rehabilitační pracovnice v domácí péči, kde šlo o celostnější přístup k rehabilitaci, tedy o kombinaci rehabilitace v domácím prostředí pacientů a uzpůsobení domácnosti i rodinných vztahů potřebám pacientů.
 • DKŠ: Od roku 1990 do roku 1997 jsem působila jako vyučující a zástupkyně ředitele střední školy pro studentky se specifickými potřebami.

Větší představu o tom, jak o věcech přemýšlím, najdete v podcastu O rodičovství nebo v podcastu O kousek blíž.

Harvard_Neuroscience_certifikát Early Childhood Experience Certifikát

"U nás doma je teď líp, tak nějak harmoničtěji."
 "Děkuji moc za všechny cenné rady bez zbytečné omáčky, za spoustu skvělého kontextu i za časté postrčení k výstupu z mojí komfortní zóny."
Ohlasy z rodičovské skupiny NOVÝ SVĚT

"Sám jsem překvapený, jak dobře to dopadlo. Přišli jsme k Alžbětě s totálně nefunkčním manželstvím a uspořádáním rodiny. Naše emoce směrem ke vztahu byly zoufalství a zmar. Měli jsme za sebou několik sezení párové terapie, ale až na setkáních s Alžbětou jsme postupně porozuměli a rozebrali naše rozkoly, nejen co se výchovy týče, ale i partnerského soužití. Našli jsme "nenásilný a autentický" způsob komunikace. Ne, že bychom všechna témata vyřešili, ale dokážeme se o nich v relativním klidu pobavit, a snažíme se porozumět jeden tomu druhému. Děkujeme Alžbětě, že nám pomohla zachránit naši rodinu a umožnila naší dceři mít oba rodiče."
Kryštof a Bára

"Díky za veškerou inspiraci, kterou od Vás čerpám. Z každého setkání si vždycky něco odnáším a je to pro mě velmi obohacující."
Martina Elterlein, koordinátorka projektu Rodina v klidu

Zatím jsem neobjevila lepší antidepresivum. Alžběty rada: „A hlavně ať je s vámi legrace!“ už je v nás snad navždy zakořeněná.
Mgr.Dagmar Egemová, zakladatelka Montessori mateřského centra

Další projekty

Pěvecký sbor Gabriel

Jsme parta lidí, kteří jsou rádi spolu i s posluchači. 

"...Moc Vám děkujeme za úžasnou atmosféru, kterou jste během koncertu vytvořili. Jen po skončení koncertu měl náš personál trochu problém. Někteří naši klienti se s Vámi vrátili do dob, kdy jim bylo dobře. Při návratu do pokojů tak naprosto zapomněli, že potřebují kompenzační pomůcky..." Toto je poděkování z jednoho domova seniorů, kde jsme koncertovali. Přesně vystihlo to, proč přes 30 let řídím pěvecký sbor Gabriel. Zpíváme co nejkvalitněji, ale především s radostí a pro potěšení těch, kteří se na běžné koncerty nedostanou. Více na www.gabrielos.cz.

První roky života trvají navždy...

Děti potřebují žít v rodině. I ty, které zrovna žádnou nemají!

Když jsme s manželem v roce 2008 přišli na Krajský úřad Středočeského kraje s projektem Narodit se do rodiny, netušili jsme, že se spouští zcela zásadní změna v péči o ohrožené děti. Dětem, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, nabízejí pěstouni na přechodnou dobu svoji náruč, péči a lásku do doby, než se vyjasní, zda se rodičům podaří převzít péči o dítě nebo zda půjde dítě k náhradním rodičům. Dítě tak nemusí čekat v ústavní péči, ale v rodině. Od roku 1992 prošlo naší rodinou celkem 30 dětí v různých krizových situacích. Zkušenosti jsme přenesli do naší lektorské a metodické práce. 

Více na www.pppd.cz nebo www.dobrarodina.cz

Rozšířená rodina

Rodinu nemusíme tvořit jen pokrevní vazbou, ale také volbou

Samotní dva dospělí sice zvládnou výchovu dětí, ovšem nemohou zajistit všechno, co rodina potřebuje. Mapa příznivců Rozšířených rodin slouží k tomu, abyste se mohli zkontaktovat s lidmi z vašeho okolí, kteří se také zajímají o tento koncept a mohli společně popřemýšlet o tom, jak Rozšířenou rodinu vytvořit nebo se navzájem inspirovat.