Kontaktujte nás: alzbeta(a)hlaskova(dot)cz

Nebát se, co přijde...

Alžběta Hlásková

ALŽBĚTA HLÁSKOVÁ

vás vítá na osobních stránkách!

Přijmout sama sebe s pochopením a úsměvem.

Dělat věci tak, jak dávají smysl. 

A odpočívat bez výčitek.

Alžběta Hlásková má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o novorozence, děti i mladé lidi na prahu dospělosti, se vzděláváním a podporou rodičů, pěstounů, pracovníků v sociální oblasti i s péčí o seniory.
Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, ke kterému si doplnila vzdělání pro sociální pracovníky. 7 let působila jako zástupkyně ředitele střední školy pro studentky se specifickými potřebami, rehabilitaci poskytovala pro Home Care Praha 8. Pracovala jako asistentka a tlumočnice pro zahraniční firmy.
V 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny.
Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí se specifickými potřebami.
Má osobní zkušenost s péčí o osvojené děti.
Od roku 2008 spolu se svou rodinou otevírá cestu pěstounské péči na přechodnou dobu, v rámci které postupně poskytla dočasný domov 17 opuštěným miminkům. Kromě toho působí jako metodička a konzultantka pro oblast pěstounské péče na přechodnou dobu.
Jako lektorka připravila řadu seminářů s akreditaci MPSV. Ve svých seminářích a kurzech se věnuje mimo jiné neurobiologickému vývoji dětí, správné manipulaci s kojenci a osobnostnímu růstu rodičů.


Přes čtvrt století vede ve volných chvílích pěvecký sbor Gabriel, se kterým připravuje  vystoupení především pro seniory v domovech důchodců, LDN, pacienty v nemocnicích či jiných zařízeních a veřejnost.

Každé dítě potřebuje rodinu

První roky života trvají navždy...

Děti potřebují žít v rodině. I ty, které zrovna žádnou nemají!

Když jsme s manželem v roce 2008 přišli na Krajský úřad Středočeského kraje s projektem Narodit se do rodiny, netušili jsme, že se spouští zcela zásadní změna v péči o ohrožené děti. Dětem, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, nabízejí pěstouni na přechodnou dobu svoji náruč, péči a lásku do doby, než se vyjasní, zda se rodičům podaří převzít péči o dítě nebo zda půjde dítě k náhradním rodičům. Dítě tak nemusí čekat v ústavní péči, ale v rodině.

Více o pěstounské péči na přechodnou dobu čtěte na

www.pppd.cz

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Nový pěstoun nezmění celý svět, ale změní úplně od základu život jednoho dítěte! Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina vám poradí a pomůže s procesem až k převzetí dítěte do péče. I potom bude s vámi a bude vám pomáhat zvládnout nelehký úděl pěstounů. 

Chcete být pěstounem? Chcete být dobrovolníkem? Chcete být dárcem nebo sponzorem? 

www.dobrarodina.cz

Logo Dobré rodiny

Hudba je prostředkem pro sdílení společné radosti

Gabriel

"...Během Vašeho vystoupení se klienti vrátili do časů, kdy byli plni síly. Když klienti po vystoupení začali odcházet, nastal personálu zařízení značný problém. Někteří kienti totiž naprosto zapomněli, že mají kompenzační pomůcky..."

Toto je poděkování z Domova seniorů ve Vysočanech, které přesně vystihlo to, proč pěvecký sbor Gabriel funguje. Netlačíme se na světová pódia a na přehlídky sborové tvorby. Zpíváme co nejkvalitněji, ale především s radostí a pro potěšení těch, kteří se na běžné koncerty nedostanou. Jsme parta lidí, kteří jsou rádi spolu. Snášíte-li dobře veselou náladu, pak by se Vám mezi námi mohlo líbit... Zkoušíme každý čtvrtek od 19 do 21 hod v Praze 4 - Krči.

Více na www.gabrielos.cz