Kontaktujte nás: alzbeta@hlaskova.cz

Abychom si rozuměli...

Osobní, partnerský a rodinný re|start

Přijmout sama sebe s úsměvem.
Dělat věci tak, jak dávají smysl.
A odpočívat bez výčitek.

Alžběta SKLENIČKOVÁ (Hlásková)

Alžběta Hlásková_kolečko

Klienti, se kterými spolupracuji, nejsou nemocní, jen se dostali do složité životní situace. V rámci konzultací tedy neposkytuji terapii, ale provázení na cestě  ke změně vzorců chování a přemýšlení o dané životní situaci tak, aby změna proběhla efektivně a trvale. Poslední dobou se objevují dokonce i klienti, kteří ještě problémy nemají, ale rádi by jim předešli.

Během úvodního setkání se můžete rozhodnout, zda Vám způsob práce vyhovuje a chcete pokračovat. Zpravidla bývá lepší potkávat se osobně, ale pokud nemá klient tuto možnost, je možné se potkávat on-line nebo telefonicky. 

Při práci s klienty využívám nástroje osobního rozvoje a poradenství ve světle poznatků o neurobiologickém fungování mozku. Zároveň se věnujeme nácviku konkrétních technik, které vedou ke sjednocení myšlení, chování a prožívání. Při práci s partnery využívám i mediační techniky k dosažení dohody mezi partnery. 

Sluchátka.JPG    Rozhovory a podcasty s Alžbětou Skleničkovou (Hláskovou)


Osobní re|start

Společně můžeme hledat cestu, jak

zvládnout obtížnou životní situaci,
zjistit, co doopravdy chcete, jak se rozhodnout v určitých životních situacích,
sjednotit svoje myšlení a prožívání,
zjistit, kde jsou vaše osobní hranice, a jak říkat „ne“ tak, abyste se u toho cítili v pohodě,
prožívat větší vnitřní klid, s větším nadhledem ovládat svoje emoce a naučit se různé techniky na zlepšení sebeovládání,
zlepšit svoji komunikaci a lépe vyjadřovat, co opravdu cítíte,
lépe využívat svůj čas a získat odvahu realizovat své plány a sny.

Obvykle pracujeme v sérii 12 setkání, která probíhají ideálně jednou týdně a trvají 60 minut.


partnerský re|start

Společně můžeme hledat cestu, jak zvládnout, když

se v partnerství necítíte přijati a respektováni,
se vám v partnerství nedaří komunikovat o běžných i osobních tématech,
máte pocit, že je všechno na vás a ten druhý se ve vztahu jen veze,
váháte, zda ve vztahu pokračovat, nebo je vám špatně z partnerských konfliktů,
chcete mít nástroje, které vám pomohou předejít partnerským konfliktům nebo rozchodu.

První setkání bývá společné, aby oba partneři mohli vyjádřit, jak partnerský vztah vnímají. Poté pracuji s každým z páru zvlášť. Počet individuálních setkání je odlišný podle toho, jaká témata se řeší. Když si pak každý z páru zvědomí, co do partnerství chce přinášet a kde v něm má svoje hranice, přejdeme ke společným setkáním, rozvíjíme komunikační dovednosti a hledáme prostor pro společné nastavení soužití.


Rodinný re|start

Společně můžeme hledat cestu, jak

najít jistotu, jaké výchovné přístupy používat,
zjistit, zda je chování dítěte přiměřené,
dětem nastavit hranice tak, aby je děti přijaly,
navázat vřelý a otevřený vztah s dítětem,
mezi rodiči najít soulad v tom, jak vychovávat své děti nebo děti z předchozího vztahu,
uplatňovat hravý přístup ve výchově,
nalézt řešení rodinné krize, případně zvládnout rozpad partnerství,
skloubit pracovní, osobní, partnerský a rodinný život,
vyřešit svůj vztah s rodiči (tedy prarodiči dětí)

Hlavní osobou, která ovlivňuje chování dítěte, je rodič. Můj přístup je proto zaměřen na práci s rodiči tak, aby si rodiče vyjasnili, jak chtějí v různých situacích reagovat. Nejde tedy o to, aby někdo „opravil“ dítě, ale aby se rodič mohl cítit ve své roli bezpečně a sám vedl dítě směrem, který mu dává smysl.

Počet a frekvenci setkání si určují klienti podle svých potřeb.

Rodičovské tipy také najdete v knize Manuál hravého rodiče a (re)Design rodiny

Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková (*1968)

Téměř 30 let práce s dětmi i dospělými bez funkčního rodinného zázemí mne dovedlo ke sledování nových poznatků neurobiologie a ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod. Nabízím pohled opřený o dlouholeté zkušenosti a nadhled. To není možné bez mého celoživotního osobního rozvoje. V rámci svého dalšího vzdělávání hledám osobnosti, které přinášejí novinky v daných oblastech. Absolvovala jsem

 • Fundaments of Neuroscience: Brain (Základy neurovědy - online learning course of Harvard University)
 • Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte, Center of Developing Child, kurz SDG Academy)
 • Rodinná mediace (Kappa Betta Institut)
 • Výcvik lektorů PRIDE (Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů)
 • Základy NLP - neurolingvistického programování (Jiří Martišek, NLP Master Practitioner)
 • Fyzioterapie (Nástavbové studium oboru Rehabilitační pracovník, Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků)
 • Teorie attachmentu, možnosti terapie dětí s raným vývojovým traumatem (Daniel Hughes Ph.D., Arthur Becker-Weidman Ph.D., Petra Winnette Ph.D., Jonathan Baylin Ph.D.),
 • Specifické potřeby dětí, které nevyrůstají se svými rodiči (Dobrá rodina o.p.s. aj.)
 • Dopady závislostí matky na návykových látkách na vývoj dítěte (MUDr. Barbora Fišárková, PhDr. Ilona Preslová)
 • Stáže s tématem pomoci ohroženým rodinám (2011 Londýn, 2019 Slovensko)

Další pracovní zkušenosti:

 • Dobrá rodina: Byla jsem u vzniku organizace, která usiluje o transformaci péče o ohrožené děti. Zde působím jako metodička, konzultantka a lektorka. Podílím se na transformačních procesech v oblasti péče o ohrožené děti v ČR.
 • Lektorská činnost: Jako lektorka jsem připravila řadu seminářů s akreditaci MPSV v oblasti péče o děti a osobnostního i odborného růstu rodičů, pečujících osob i odborníků.
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu: Od roku 2008 jsme spolu s mojí rodinou začali otevírat cestu pěstounské péči na přechodnou dobu, v rámci které jsme postupně poskytli dočasný domov 18 miminkům, o která se rodiče nemohli nebo nechtěli postarat.
 • Domácí vzdělávání: Mám mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí se specifickými potřebami a osobní zkušenost s péčí o osvojené děti.
 • Home Care Praha 8: Mezi roky 1997 až 2000 jsem pracovala jako rehabilitační pracovnice v domácí péči, kde šlo o celostnější přístup k rehabilitaci, tedy o kombinaci rehabilitace v domácím prostředí pacientů a uzpůsobení domácnosti i rodinných vztahů potřebám pacientů.
 • DKŠ: Od roku 1990 do roku 1997 jsem působila jako vyučující a zástupkyně ředitele střední školy pro studentky se specifickými potřebami.

Větší představu o tom, jak o věcech přemýšlím, najdete v podcastu O rodičovství nebo v podcastu O kousek blíž.

Harvard_Neuroscience_certifikát Early Childhood Experience Certifikát

"U nás doma je teď líp, tak nějak harmoničtěji."
 "Děkuji moc za všechny cenné rady bez zbytečné omáčky, za spoustu skvělého kontextu i za časté postrčení k výstupu z mojí komfortní zóny."
Ohlasy z rodičovské skupiny NOVÝ SVĚT

"Sám jsem překvapený, jak dobře to dopadlo. Přišli jsme k Alžbětě s totálně nefunkčním manželstvím a uspořádáním rodiny. Naše emoce směrem ke vztahu byly zoufalství a zmar. Měli jsme za sebou několik sezení párové terapie, ale až na setkáních s Alžbětou jsme postupně porozuměli a rozebrali naše rozkoly, nejen co se výchovy týče, ale i partnerského soužití. Našli jsme "nenásilný a autentický" způsob komunikace. Ne, že bychom všechna témata vyřešili, ale dokážeme se o nich v relativním klidu pobavit, a snažíme se porozumět jeden tomu druhému. Děkujeme Alžbětě, že nám pomohla zachránit naši rodinu a umožnila naší dceři mít oba rodiče."
Kryštof a Bára

"Díky za veškerou inspiraci, kterou od Vás čerpám. Z každého setkání si vždycky něco odnáším a je to pro mě velmi obohacující."
Martina Elterlein, koordinátorka projektu Rodina v klidu

Zatím jsem neobjevila lepší antidepresivum. Alžběty rada: „A hlavně ať je s vámi legrace!“ už je v nás snad navždy zakořeněná.
Mgr.Dagmar Egemová, zakladatelka Montessori mateřského centra

Další projekty

Pěvecký sbor Gabriel

Jsme parta lidí, kteří jsou rádi spolu i s posluchači. 

"...Moc Vám děkujeme za úžasnou atmosféru, kterou jste během koncertu vytvořili. Jen po skončení koncertu měl náš personál trochu problém. Někteří naši klienti se s Vámi vrátili do dob, kdy jim bylo dobře. Při návratu do pokojů tak naprosto zapomněli, že potřebují kompenzační pomůcky..." Toto je poděkování z jednoho domova seniorů, kde jsme koncertovali. Přesně vystihlo to, proč přes 30 let řídím pěvecký sbor Gabriel. Zpíváme co nejkvalitněji, ale především s radostí a pro potěšení těch, kteří se na běžné koncerty nedostanou. Více na www.gabrielos.cz.

První roky života trvají navždy...

Děti potřebují žít v rodině. I ty, které zrovna žádnou nemají!

Když jsme s manželem v roce 2008 přišli na Krajský úřad Středočeského kraje s projektem Narodit se do rodiny, netušili jsme, že se spouští zcela zásadní změna v péči o ohrožené děti. Dětem, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, nabízejí pěstouni na přechodnou dobu svoji náruč, péči a lásku do doby, než se vyjasní, zda se rodičům podaří převzít péči o dítě nebo zda půjde dítě k náhradním rodičům. Dítě tak nemusí čekat v ústavní péči, ale v rodině. Od roku 1992 prošlo naší rodinou celkem 30 dětí v různých krizových situacích. Zkušenosti jsme přenesli do naší lektorské a metodické práce. 

Více na www.pppd.cz nebo www.dobrarodina.cz

Rozšířená rodina

Rodinu nemusíme tvořit jen pokrevní vazbou, ale také volbou

Samotní dva dospělí sice zvládnou výchovu dětí, ovšem nemohou zajistit všechno, co rodina potřebuje. Mapa příznivců Rozšířených rodin slouží k tomu, abyste se mohli zkontaktovat s lidmi z vašeho okolí, kteří se také zajímají o tento koncept a mohli společně popřemýšlet o tom, jak Rozšířenou rodinu vytvořit nebo se navzájem inspirovat.